HB Group LOGO

SAMENWERKİNG

Samenwerking

/ Informatie Betreffende De Firma

Informatie Betreffende De Firma

 INFORMATİE BETREFFENDE DE FİRMA


Firma Informatie
 
De volgende informatie op onze website wordt verstrekt op grond van artikel 1524 van de Turkse Reclame Code 6102, vastgesteld onder nummer 2012/4213 “ Overheidsbesluit betreffende het vaststellen van de verplichting van bedrijven tot een externe audit”