KURUMSAL

Kurumsal

Entegre Politikamız

Yeni teknoloji ve stratejiler geliştirerek sektörümüzde her yönüyle lider bir dünya markası olma amacı doğrultusunda;  

        

ISO  9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 • Mevcut pazar payını sürekli artırarak finansal büyümeyi gerçekleştirmek amacı ile bir önceki yılın Satış Cirosunu tutar olarak artırmayı

 • Pazarın taleplerine cevap verebilmek için üretim miktarını bir önceki yıla göre artırmayı,

 • Müşteri memnuniyet ve şikâyetlerini değerlendirerek iyileştirme çalışmaları yapmayı,

 • Sektörümüze ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, uygulamak ve maliyet düşürme çalışmaları yaparak müşteri beklentilerini karşılamayı,

ISO 14001 ÇEVRE VE ISO 45001 OHSAS YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKAMIZ

 • Doğal kaynakları (Hammadde, enerji, su vd.) verimli kullanarak, toplam faaliyet alanlarında tükettiğimiz su ve elektrik miktarlarının üretime oranlarına göre her yıl azaltmayı,

 • Üretimimiz sırasında ortaya çıkan atıkları azaltarak, geri dönüşümü ile yeniden değerlendirmesini sağlamak, yıllık hurda satış miktarını üretim miktarına göre altında tutmayı,

 • Atıklarımızı Atık Yönetim Planı ile yasal şekilde bertarafını sağlayarak çevre kirliliğini (Hava-Toprak-Su-Gürültü) önlemeyi,

 • Kazasız üretim için, çalışan temsilcilerinin katılımı ile ISG-ÇEVRE kurul toplantıları ile çalışma ortamlarını güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı hale getirmeyi

 • Çalışma alanımız içeresine giren alt yüklenici personel, stajyer ve ziyaretçiler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamayı,

İSO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 • Bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltarak bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,

 • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumlarda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde süreçleri tekrar çalışabilir hale getirmeyi,

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ŞİKAYETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

 • Müşteri memnuniyetini sağlamayı ve artırmayı,

 • Müşterilerinin şikayetlerini ya da taleplerini kolayca iletmesini

 • Şikayetleri ve talepleri adil, şeffaf ve dikkatli bir şekilde değerlendirmeyi,

 • Müşteriye geri bildirimlerin mümkün olan en kısa sürede yapılarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,

SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK KURALLAR POLİTİKAMIZ

 • Çalışanlarımız arasında dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, mezhep, yaş ve fiziksel ayrım gözetmeksizin; güvenli ve sağlıklı bir ortamda uyum içeresinde çalışmalarını sağlamayı,

 • Çalışanlarımızın ve ilgili tarafların etik kurallar çerçevesinde çalışmalarını sağlamayı,

GENEL

 • Acil durum, doğal afetlere karşı siber saldırılara hazırlıklı olmak için yılda iki defa tatbikat yapmayı,

 • İşletmemizin bütün seviyelerinde, kurum ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için çalışan başına ortalama eğitim süresini artırmayı,

 • Tehlikelerimizi tespit etmek ve tespit edilen riskleri değerlendirmek en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için kaynak ayırmak, çalışmalar yürüterek risklerin olasılık ve etkilerini düşürmeyi,

 • Yürürlükteki yasal gereklilikleri ve diğer şartları yerine getirmeyi

 • Yönetim sistemlerimizin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen sürekli iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmeyi,

 • Sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve var olan projelere destek vermek