top of page

KURUMSAL

Kurumsal

Entegre Politikamız

Vizyonumuz

Tekstil sektöründe (iplik, örme, boyama, kimya), mükemmeliyetçi kimliğiyle dünya çapında tanınan lider üreticilerinden biri olmak.

Misyonumuz

Yenilikçi ve rekabetçi anlayışın hep bir adım önünde giderek; müşterilerimize doğru ürünün, doğru miktarda, doğru biçimde, doğru zamanda, doğru kaynaktan, doğru yolla ve doğru fiyata sağlamak, çevreye karşı duyarlı olmak ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek.

Stratejik Hedeflerimiz

Mevcut pazar payını sürekli olarak artırarak finansal büyümeyi gerçekleştirmek.

Faaliyet gösterdiğimiz sektörde marka gücünü artırmak.

Pazardaki ihtiyaçları karşılayacak ürün, üretim altyapı ve teknolojilerini geliştirmek.

Pazarın taleplerine cevap verecek üretim ve tedarik zinciri sistemi gerçekleştirmek.

Firmamızın bütün bölümlerinde, firmamızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilen destek süreçlerine sahip olmak

 

Temel Değerlerimiz

Müşteri odaklı olmak

Pozitif ve yapıcı olmak

Saygılı, dürüst ve güvenilir olmak

Esnek, verimli ve yenilikçi olmak

Rekabet kurallarına uymak

ENTEGRE POLİTİKAMIZ

Yeni teknoloji ve stratejiler geliştirerek sektörümüzde her yönüyle lider bir dünya markası olma amacı doğrultusunda;

• Mevcut pazar payını sürekli artırarak finansal büyümeyi gerçekleştirmek amacı ile bir önceki yılın Satış Cirosunu tutar olarak artırmayı

• Pazarın taleplerine cevap verebilmek için üretim miktarını bir önceki yıla göre artırmayı,

• Müşteri memnuniyet ve şikâyetlerini değerlendirerek iyileştirme çalışmaları yapmayı,

• Sektörümüze ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, uygulamak ve maliyet düşürme çalışmaları yaparak müşteri beklentilerini karşılamayı,

• Hedeflere ulaşabilmek için risklerin tespit edilmesi, etkilerinin belirlenmesi, hangi risklere odaklanılması gerektiğinin belirlenmesi ve risk azaltma, transfer gibi önlemlere karar verilerek tüm sürecin yönetim ve denetimi ile ilgili sürekliliğini sağlamak

• Doğal kaynakları (Hammadde, enerji, su vd.) verimli kullanarak, toplam faaliyet alanlarında tükettiğimiz su ve elektrik miktarlarının üretime oranlarına göre her yıl azaltmayı,

• Üretimimiz sırasında ortaya çıkan atıkları azaltarak, geri dönüşümü ile yeniden değerlendirmesini sağlamak, yıllık hurda satış miktarını üretim miktarına göre altında tutmayı,

• Atıklarımızı Atık Yönetim Planı ile yasal şekilde bertarafını sağlayarak çevre kirliliğini (Hava-Toprak-Su-Gürültü) önlemeyi,

• Kazasız üretim için, çalışan temsilcilerinin katılımı ile ISG-ÇEVRE kurul toplantıları ile çalışma ortamlarını güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı hale getirmeyi

• Mesleki ve tüm eğitimlere (Yangın, İlk yardım, kalite vs.) ağırlık verip tüm personelin kişisel gelişmelerine katkıda bulunmak, kalite sorumluluğunun bilincini personelimize yerleştirmek

• Çalışma alanımız içeresine giren alt yüklenici personel, stajyer ve ziyaretçiler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamayı,

• Bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltarak bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,

• Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumlarda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde süreçleri tekrar çalışabilir hale getirmeyi,

• Fiziksel ve Elektronik bilgi varlıklarını koruyarak sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamak,

• Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde Bilgi Güvenliği ilkelerini gözetmek

• Müşteri memnuniyetini sağlamayı ve artırmayı,

• Müşterilerinin şikayetlerini ya da taleplerini kolayca iletmesini,

• Şikayetleri ve talepleri adil, şeffaf ve dikkatli bir şekilde değerlendirmeyi,

• Müşteriye geri bildirimlerin mümkün olan en kısa sürede yapılarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,

• Çalışanlarımız arasında dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, mezhep, yaş ve fiziksel ayrım gözetmeksizin; güvenli ve sağlıklı bir ortamda uyum içeresinde çalışmalarını sağlamayı,

• Çalışanlarımızın ve ilgili tarafların etik kurallar çerçevesinde çalışmalarını sağlamayı,

• Acil durum, doğal afetlere karşı siber saldırılara hazırlıklı olmak için yılda iki defa tatbikat yapmayı,

• İşletmemizin bütün seviyelerinde, kurum ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için çalışan başına ortalama eğitim süresini artırmayı,

• Tehlikelerimizi tespit etmek ve tespit edilen riskleri değerlendirmek en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için kaynak ayırmak, çalışmalar yürüterek risklerin olasılık ve etkilerini düşürmeyi,

• Yürürlükteki yasal gereklilikleri ve diğer şartları yerine getirmeyi,

• Yönetim sistemlerimizin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen sürekli iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmeyi,

• Sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve var olan projelere destek vermek.

Beyan ve Taahhüt ederiz.

GENEL KOORDİNATÖR

bottom of page